Een dagje uit naar Rincon de la Victoria

Fietsen naar rincon de la victoria

Een van onze favoriete fietsroutes is om langs de kust naar het oosten te fietsen. Fietsen door de haven, langs de Middellandse Zee, stoppen voor een kopje koffie of lekkere lunch in de visserswijken Pedregalejo en El Palo, en dan door naar Rincon de la Victoria zorgt voor een heerlijke ontspannen dag. Rincon de la Victoria is echter op zichzelf al een volledige dagtocht waard. Verrassend genoeg zijn er verschillende interessante plaatsen om te bezoeken. In deze blog bezoeken we een onderwatergrot, een 18e eeuws fort en de archeologische overblijfselen van een oude Andalusische villa.

EERSTE STOP: La cueva del tesoro, rincon de la victoria

In Rincon de la Victoria bevindt zich de enige onderwatergrot van Europa: La Cueva de Tesoro (De Schatgrot). In feite zijn er slechts drie grotten van dit type in de hele wereld. Verbazingwekkend dat één ervan zich hier bevindt!

Hoe kom ik bij La Cueva del Tesoro?

Vanaf de MALAGA BIKE winkel rechtstreeks naar de grot fietsen is ongeveer 13 km. Na La Cala del Moral fiets je over de weg een heuvel op. Bij de verkeerslichten bovenaan de heuvel ga je rechtsaf de Avenida de Picasso op. De klim naar boven is een beetje steil – 100m. hoogte. Daarom raden we je aan voor deze rit een van onze KONA trekkingfietsen te huren.

Wat is er te zien in La Cueva del Tesoro in Rincón de la Victoria?

Een bezoek aan La Cueva del Tesoro combineert geschiedenis, archeologie en legenden. In de galerijen van de grot heeft men overblijfselen gevonden uit het paleolithicum en de bronstijd, evenals grotschilderingen. Als je door de verschillende galerijen van de grot loopt, zie je de interessante vormen die de zee door de eeuwen heen in de rots heeft gevormd.
In een van de galerijen in La Cueva del Tesoro

In een van de galerijen van La Cueva del Tesoro

En als je geluk hebt, vind je misschien de schat waaraan de grotten hun naam danken! Volgens de legende bevat de grot de schat van de vijf heersers van de dynastie van Almoravíd. Keizer Tesufín ibn Ali, de laatste van de vijf heersers, zou de schat in de grot hebben verstopt voordat hij in 1145 werd vermoord in de stad Orán in Algerije. Archeologen en ontdekkingsreizigers zijn er sindsdien naar op zoek!
Waterpoel in La Cueva del Tesoro

Een van de waterpoelen in La Cueva del Tesoro

Ze hebben echter aardewerk en wapens van Griekse en Arabische oorsprong ontdekt, die je kan zien in de tentoonstelling bij de ingang van de grot. Er is ook een gratis audiogids beschikbaar om het meeste uit je bezoek te halen.

Wanneer kan ik La Cueva del Tesoro bezoeken?

Openingstijden: Van 16 september tot 14 juni elke dag van 10:00- 13:00 en 15:00 uur. 17:00 Van 15 juni tot 15 september elke dag van 16:30- 19:00 uur. Gesloten: 24, 25 en 31 december en 1 en 6 januari. Toegangsprijs is 4,65€. Op hun webpagina staat dat vooraf reserveren noodzakelijk is. Bij mijn bezoek heb ik echter bij aankomst betaald en dat was geen probleem. (Vraag het MALAGA BIKE team naar de kortingsbon van 1€ voor de grot).
Ingang en kassa van La Cueva del Tesoro, Rincon de la Victoria

Ingang en onthaal van La Cueva del Tesoro, Rincon de la Victoria

Is er een leuke plek om te lunchen in de buurt van La Cueva del Tesoro?

Grappig dat je dat vraagt. Ja, aan de overkant van de straat! Geniet van de Spaanse kwaliteitskeuken en het geweldige uitzicht over de Middellandse Zee vanaf het dakterras van LACALIZA.
Dakterras van LACALIZA, Rincón de la Victoria

Het dakterras van restaurant LACALIZA, Rincón de la Victoria

Volgende stop in rincon de la victoria- casa fuerte bezmiliana

Casa Fuerte Bezmiliana, Rincon de la Victoria

Een van onze KONA trekkingfietsen voor de Casa Fuerte Bezmiliana in Rincon de la Victoria

Van La Cueva del Tesoro naar Rincón de la Victoria is nog ongeveer 4 km. Rincón de la Victoria is een middelgrote kustplaats. In het centrum van de stad, achter de hoofdweg, ligt de CASA FUERTE BEZMILIANA. Het is een klein fort uit 1766. Koning Karel III van Spanje gaf opdracht tot de bouw ervan om de toen heersende Nederlandse en Engelse piraten af te weren. Het is een mooi voorbeeld van militaire architectuur en wordt tegenwoordig vooral gebruikt als cultureel centrum en tentoonstellingsruimte. De toegang is gratis. De paar keren dat ik er ben geweest, heb ik erg genoten van de kunsttentoonstellingen. Dus waarom niet even langsgaan voor een beetje cultuur op je fietsroute?
Kunsttentoonstelling in het Casa Fuerte Bezmiliana

Kunsttentoonstelling in Casa Fuerte Bezmiliana

Wanneer kan ik Casa Fuerte Bezmiliana bezoeken?

Openingstijden winter: Dinsdag t/m zaterdag 10:30 – 13:30 & 17:00 – 20:00 Zondag: 10:30 – 13:30 Gesloten op maandag Openingstijden zomer: Dinsdag t/m zaterdag 10:30 – 13:00 & 18:30 – 22:00 Zondag: 11:30 – 13:00 Gesloten op maandag

laatste stop op de rincon de la victoria tour!

De archeologische overblijfselen van Villa Antiopa In december 2022 opende de Museografische Collectie Villa Antiopa haar deuren. Laat je niet misleiden door de moderne buitenkant van het gebouw, dat binnenin de resten herbergt van een heel architecturaal complex dat aan het einde van de 3e eeuw na Christus en het begin van de 4e eeuw na Christus werd gebouwd.
De buitenkant van Villa Antiopa in Rincon de la Victoria

Een van onze KONA trekkingfietsen buiten Villa Antiopa in Rincon de la Victoria

Wat is er te zien in Villa Antiopa?

Villa Antiopa is een van de best bewaarde maritieme villa’s in Andalusië. Je kan de fundamenten, kamers en oude mozaïeken bekijken, evenals vele interactieve tentoonstellingen, films en archeologische artefacten. Het doel van de tentoonstelling is het tonen van de verschillende gebieden waaruit het complex bestond, de manier van leven van de bewoners en hun economische activiteiten. De tentoonstelling is heel bijzonder. Het biedt de mogelijkheid om de geschiedenis te zien, horen, voelen, proeven en ruiken door de combinatie van traditionele en technologisch geavanceerde museummiddelen. Het is echt een indrukwekkende ervaring. Een echte aanrader!
Oude funderingen en mozaïeken bij Villa Antiopa

Oude funderingen en mozaïeken in Villa Antiopa

Wanneer kan ik Villa Antiopa bezoeken?

Winter (1 oktober tot 30 april) Dagelijks geopend: 10:00 – 14:00 (laatste toegang om 13:00) & 15:00 – 18:00 (laatste toegang om 17:00) Zomer (1 mei tot 30 september) Dagelijks geopend: 10:30 – 14:00 (laatste toegang om 13:00) & 16:30 – 20:00 (laatste toegang om 19:00) Gesloten: 24, 25 & 31 december en 1 & 6 januari Toegangsprijs is 6€ voor volwassenen en 4€ voor kinderen van 4-14 jaar. (Vraag het MALAGA BIKE team voor de kortingsbon van 1€).

Waar kan ik eten in Rincon de la Victoria?

Serieus, je zal hier keuze te over hebben. Er zijn tal van restaurants en bars langs het strand, van de typische visstrandtenten tot Griekse, Italiaanse en sushibars. Maar als je op zoek bent naar een heel andere sfeer, ga dan eens kijken bij de chiringuito Puente Romano. (Strandbar Romeinse Brug). Nu heb je waarschijnlijk een romantisch beeld in je hoofd van deze Romeinse Brug strandbar, dat ik nu snel ga uitwissen.
Chiringuito Puente Romano. Strandbar in een droge rivierbedding onder een brug in Rincon de la Victoria

De strandbar/chiringuito Puente Romano

Ja, beste lezers, deze unieke strandbar ligt in een droge rivierbedding en onder een brug! Het is een zeer populaire plek en zit altijd vol, dus kom vroeg voor een diner onder een brug. We hopen dat je geniet van jouw fietstocht naar Rincon de la Victoria. Wij in ieder geval wel!

CYCLING TO RINCON DE LA VICTORIA

One of our favourite bike routes is to cycle east along the coast. Cycling through the port, along the Mediterranean sea, stopping for a coffee or nice lunch in the fisherman’s neighbourhoods of Pedregalejo and El Palo, then on to Rincon de la Victoria makes for a lovely relaxing day. However, Rincon de la Victoria is worth a full day trip in itself. Surprisingly, there are several interesting places to visit. In this blog, we will visit an underwater cave, an 18th century fort and the archealogical remains of an ancient Andalusian villa.

FIRST STOP: LA CUEVA DEL TESORO, RINCON DE LA VICTORIA

Rincon de la Victoria is home to the only underwater cave in Europe: La Cueva de Tesoro (The Treasure Cave). In fact, there are only three caves of this type in the whole world. Amazing that one of them is right here!

How can I get to La Cueva del Tesoro?

Cycling from the MALAGA BIKE shop directly to the cave is about 13 kms. After La Cala del Moral, cycling on the road you will go up a hill. When you reach the traffic lights at the top of the hill, turn right onto Avenida de Picasso. The climb up is a little steep- 100m. altitude. Therefore, we recommend renting one of our KONA trekking bikes for this ride.

What can I see at La Cueva del Tesoro in Rincón de la Victoria?

A visit to La Cueva del Tesoro combines history, archealogy and legends. In the cave galleries, they have found remains from Palaeolithic and the Bronze Age, as well as cave paintings. As you walk through the various galleries of the cave, you will see the interesting shapes that the sea has formed in the rock through the ages.
Inside one of the galleries in La Cueva del Tesoro

Inside one of the galleries in La Cueva del Tesoro

And if you are lucky, maybe you will find the treasure to which the caves owes its name! Legend has it that the cave contains the treasure of the five rulers of the Almoravíd Dynasty. The Emperor Tesufín ibn Ali, the last of the five rulers, supposedly hid the treasure in the cave before he was killed in 1145 in the town of Orán in Algeria. Archeologists and explorers have been looking for it ever since!
Pool of water inside La Cueva del Tesoro

One of the pools of water inside La Cueva del Tesoro

However, they have discovered pottery and weapons of Greek and Arabic origin which you can see in the exhibition at the entrance of the cave. A free audio-guide is also available to get the most out of your visit.

When can I visit La Cueva del Tesoro?

Opening hours: From September 16th to June 14th every day from 10:00- 13:00 and 15:00. 17:00 From June 15th to September 15th every day from 16:30- 19:00 Closed: December 24, 25, 31 and January 1 & 6. Entrance fee is 4.65€. On their web page it says that advance reservations are necessary. However, when I visited I paid on arrival and it was no problem. (Ask the MALAGA BIKE team for the 1€ discount voucher for the cave).
Entrance and ticket office of La Cueva del Tesoro, Rincon de la Victoria

Entrance and ticket office of La Cueva del Tesoro, Rincon de la Victoria

Is there a nice place for lunch near La Cueva del Tesoro?

Funny you should ask. Yes- right across the street! Enjoy quality Spanish cuisine and amazing views over the Mediterranean from the rooftop terrace at LACALIZA.
Rooftop terrace of LACALIZA, Rincón de la Victoria

The rooftop terrace of LACALIZA restaurant, Rincón de la Victoria

NEXT STOP IN RINCON DE LA VICTORIA- CASA FUERTE BEZMILIANA

Casa Fuerte Bezmiliana, Rincon de la Victoria

One of our KONA trekking bikes in front of the Casa Fuerte Bezmiliana in Rincon de la Victoria

From La Cueva del Tesoro to Rincón de la Victoria is approximately another 4 kms. Rincón de la Victoria is a medium-sized coastal town. In the centre of the town, set back from the main road, is the CASA FUERTE BEZMILIANA. It is a small fort dating from 1766. King Charles III of Spain ordered its construction with the objective of staving off Dutch and English pirates that were prevalent at that time. A fine example of military architecture, it’s primary use today is as a cultural centre and exhibition space. Entrance is free. The few times I have been there, I have really enjoyed the art exhibits. So why not drop in for a bit of culture on your bike route?
Art exhibition inside the Casa Fuerte Bezmiliana

Art exhibition inside the Casa Fuerte Bezmiliana

When can I visit Casa Fuerte Bezmiliana?

Winter hours: Tuesday to Saturday 10:30 – 13:30 & 17:00 – 20:00 Sundays: 10:30 – 13:30 Closed on Mondays Summer hours: Tuesday to Saturday 10:30 – 13:00 & 18:30 – 22:00 Sundays: 11:30 – 13:00 Closed on Mondays

LAST STOP ON THE RINCON DE LA VICTORIA TOUR!

The archealogical remains of Villa Antiopa

In December 2022, the Villa Antiopa Museographic Collection opened its doors. Don’t be fooled by the modern exterior of the building, which, inside is home to the remains of a whole architectural complex built at the end of the 3rd century AD and the beginning of the 4th century AD.
The outside of Villa Antiopa in Rincon de la Victoria

One of our KONA trekking bikes outside of Villa Antiopa in Rincon de la Victoria

What can I see at Villa Antiopa?

Villa Antiopa is one of the best preserved maritime villas in Andalusia. You can see the foundations, rooms and ancient mosaics, as well as many interactive exhibits, films and archeological artifacts. The goal of the exhibition is to show the different areas that made up the complex, the way of life of its inhabitants and their economic activities. The exhibit is very special indeed. It offers the opportunity to see, hear, touch, taste and smell history through the combination of traditional and technologically advanced museum resources. It is truly an impressive experience. We highly recommend it!
Ancient foundations and mosaics nside Villa Antiopa

Ancient foundations and mosaics inside Villa Antiopa

When can I visit Villa Antiopa?

Winter (1st of October to the 30th of April) Open every day: 10:00 – 14:00 (final entry at 13:00) & 15:00 – 18:00 (final entry at 17:00) Summer (1st of May to the 30th of September) Open every day:10:30 – 14:00 (final entry at 13:00) & 16:30 – 20:00 (final entry at 19:00) Closed: December 24th, 25th & 31st and January 1st & 6th Entrance fee is 6€ for adults and 4€ for chidren aged 4 -14 years. (Ask the MALAGA BIKE team for the 1€ discount voucher).

Where can I eat in Rincon de la Victoria?

Seriously, you will be spoilt for choice here. There are plenty of restaurants and bars along the beach front from the typical fish beach bars to Greek to Italian to Sushi Bars. But if you are looking for a completely different ambience, then check out the chiringuito Puente Romano. (Beach bar Roman Bridge). Now you probably have a romantic image in your head of this Roman Bridge beach bar, which I am about to quickly erase.
Chiringuito Puente Romano. Beach bar in a dry riverbed under a bridge in Rincon de la Victoria

The beach bar/chiringuito Puente Romano

Yes, dear readers, this unique beach bar is in a dry river bed and under a bridge! It’s a really popular place and is always packed so get there early for your under-a-bridge dining experience. We hope you’ll enjoy your cycling day out to Rincon de la Victoria. We certainly did!