Verkeersregels van Málaga

In de onderstaande link staan de wettelijke bepalingen beschreven (in het Spaans) met betrekking tot het gebruik van de fiets in het centrum van Málaga: Ordenanza de movilidad de Málaga

Op deze pagina kunt u de meest relevante punten vinden, die betrekking hebben op het gebruik van een fiets in Malaga. Deze vertaling van deze regels is uitsluitend ter informatie, MALAGA BIKE is niet verantwoordelijk voor eventuele onduidelijkheden of misverstanden naar aanleiding van de vertaling.

Algemene gedragsregels

Het is verplicht om in het verkeer rekening te houden met anderen en andermans bezittingen, en geen schade, gevaar of verstoringen te veroorzaken.

Verkeersgebieden

Fietspaden

Fietsers moeten aan de rechterkant fietsen en mogen niet in voetgangersgebieden fietsen.

Gebieden met een maximum snelheid van 30 km per uur

In deze gebieden zullen bestuurders van motorvoertuigen hun snelheid aanpassen aan de snelheid van de fietsers en mogen ze nooit harder rijden 30 km/u.

Binnen de bebouwde kom 

Wanneer men binnen residentiële gebieden fietst, dient men rekening te houden met de mogelijkheid dat de straat door anderen gebruikt kan worden en moet men de snelheid van de voetgangers aanhouden. De maximum snelheid van 20 km per uur mag niet overschreden worden.

Voetgangersgebieden

Sommige voetgangersgebieden, bijvoorbeeld de promenade ten oosten van de Malagueta en de Alameda Principal hebben een gescheiden ruimte voor fietsers. Voetgangers hebben altijd voorrang op fietsers. Fietsers zullen hun snelheid aanpassen aan die van de voetgangers en zullen de vastgestelde maximumsnelheid respecteren wanneer ze gebruik maken van de voor voetgangers bestemde straten. Als het te druk is op de gedeelde ruimte, moeten fietsers afstappen en lopen.

Fietsen parkeren

Fietsen moeten worden geparkeerd bij de daarvoor bestemde fietsenstallingen. Als die er niet zijn, mogen fietsen in voetgangerszones worden geparkeerd, mits ze geen hinder of gevaar voor voetgangers en/of andere voertuigen veroorzaken.

Helmen

Jongeren onder de 16 jaar moeten een helm dragen.

Verlichting

Verlichting is ’s nachts verplicht. Ook bij tunnels en slecht weer is verlichting nodig.

Helmen

Jongeren onder de 16 jaar moeten een helm dragen.

Het is bij wet verboden om:

  • te fietsen in het historisch centrum
  • te fietsen op de boulevard in Pedregalejo & el Palo
  • te fietsen op de bus/taxi rijbaan
  • te fietsen op stoepen, trottoirs, voetgangersgebieden en verkeersvrije straten
  • kinderen ouder dan 7 in kinderzitjes te vervoeren
  • te telefoneren op de fiets
  • oortjes / koptelefoon te gebruiken op de fiets
  • deel te nemen aan niet-toegelaten wedstrijden, races, enz.
  • wheelies maken of zich vasthouden aan passerende motorvoertuigen
  • fietsen onder invloed van alcohol en drugs

MALAGA BIKE is niet verantwoordelijk voor eventuele boetes die de klant oploopt tijdens de huurperiode van de fiets.